Iranian Journal of Medical Physics, دوره (7), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (79-92)

عنوان : ( معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی )

نویسندگان: ایمان ویسی , علی کریم پور , ناصر پریز , دکتر محمد تقی شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک معیار پیچیدگی جدید برای تشخیص تغییر رفتار دینامیکی در سیستمهای غیر خطی با استفاده از انالیز الگوهای ترتیبی در سیگنالهای اخذ شده از سیستم ارائه می گردد. صرع بعنوان یک تغییر رفتار دینامیکی در سیستم پیچیده و غیر خطی مغز مورد مطالعه قرار گرفته و توانائی معیار معرفی شده در تشخیص آن در سیگنالهای الکتروالسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت با برخی معیارهای رایج در تئوری آشوب مقایسه می گردد

کلمات کلیدی

, الکتروانسفالوگرام, تشخیص صرع, الگوی ترتیبی, انتروپی جایگشت, معیار پیچیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016974,
author = {ویسی, ایمان and کریم پور, علی and پریز, ناصر and دکتر محمد تقی شاکری},
title = {معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی},
journal = {Iranian Journal of Medical Physics},
year = {2010},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-160X},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {الکتروانسفالوگرام، تشخیص صرع، الگوی ترتیبی، انتروپی جایگشت، معیار پیچیدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی
%A ویسی, ایمان
%A کریم پور, علی
%A پریز, ناصر
%A دکتر محمد تقی شاکری
%J Iranian Journal of Medical Physics
%@ 1735-160X
%D 2010

[Download]