همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-10-30

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری )

نویسندگان: وحید یزدانی , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات خوردگی و رسوب‌گذاری در سیستم آبرسانی می‌تواند سسب افزایش هزینه‌های بهره‌بردای و همچنین ...

کلمات کلیدی

, خوردگی, رسوب‌گذاری, شاخص لانژیلر, شاخص پوکوریوس, شاخص رایزنر, تویسرکان, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016980,
author = {یزدانی, وحید and انصاری, حسین},
title = {بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری},
booktitle = {همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {شهرری, ايران},
keywords = {خوردگی، رسوب‌گذاری، شاخص لانژیلر، شاخص پوکوریوس، شاخص رایزنر، تویسرکان، آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری
%A یزدانی, وحید
%A انصاری, حسین
%J همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]