دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده , 2010-06-09

عنوان : ( ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی )

نویسندگان: شیرین کیانی , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امولسیون های آب در روغن با استفاده از امواج اولتراسوند ایجاد شده و در یک فرآیند غشاء مایع امولسیونی جهت استخراج یون های آرسنیک (V) از محیط آبی بکار گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که با افزایش غلظت Span 80، سایز قطرات ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش غلظت Span 80، میزان استخراج ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که مخلوط امولسیفایرها پایداری بیشتری به امولسیون می دهند، در نتیجه با افزایش غلظت امولسیفایر آبدوست Tween 20 تا غلظتی بهینه، سایز قطرات کاهش یافته و میزان استخراج بیشتر می شود.

کلمات کلیدی

, امولسیفایر, غشاء مایع امولسیونی, اولتراسوند, آرسنیک, استخراج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017003,
author = {کیانی, شیرین and موسوی, سیدمحمود},
title = {ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی},
booktitle = {دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امولسیفایر، غشاء مایع امولسیونی، اولتراسوند، آرسنیک، استخراج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی
%A کیانی, شیرین
%A موسوی, سیدمحمود
%J دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
%D 2010

[Download]