دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران , 2010-04-20

عنوان : ( نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت )

نویسندگان: سمیه شهری , پروانه اصغری , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت

کلمات کلیدی

نورون آینه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017016,
author = {شهری, سمیه and اصغری, پروانه and مقیمی, علی},
title = {نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت},
booktitle = {دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نورون آینه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت
%A شهری, سمیه
%A اصغری, پروانه
%A مقیمی, علی
%J دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران
%D 2010

[Download]