دومین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان , 2002-11-06

عنوان : ( نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها )

نویسندگان: مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب ههای ادبیات کودکان و نوجوانان نقش عمده ای در پاسخگویی به نیازها و رفع مشکلات آنان دارد. شناخت نیازهای کودکان و نوجوانان و معرفی کتاب های متناسب با نیزها بحث عمده این مقاله می باشد. چنین روشی که در پاسخگویی به نیازها و نیز حل مشکلات روحی می تواند موثر باشد، کتاب درمانی نامیده می شود. از جمله نیازهای مورد بحث نیازهای عاطفی، اجتماعی، مذهبی، نیاز به دانستن و ارضاء حس کنجکاوی، نیاز به اتباط با طبیعت، نیاز به شناخت استعدادها و توانایی ها می باشد. در آن به نیازها از دیدگاه مازلو، روانشناس انسان گرا، اشاره می شود. در رابطه با ارضاء هر نیاز، تعدادی کتاب مناسب معرفی می شود. در نهایت از موانعی که ممکن است کم کننده تاثیر این روش یعنی کتابدرمانی در پاسخگویی به نیازها و یا درمان مشکلات باشد نیز یاد می شود.

کلمات کلیدی

, ادبیات کودکان, نیازهای فرهنگی, نیازهای اجتماعی, نیازهای مذهبی, نیازهای روانی, نیازهای عاطفی, نیازهای دوران رشد, کتاب های کودکان, کتاب های نوجوانان, معرفی کتاب ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017018,
author = {پریرخ, مهری},
title = {نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها},
booktitle = {دومین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان},
year = {2002},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ادبیات کودکان، نیازهای فرهنگی، نیازهای اجتماعی، نیازهای مذهبی، نیازهای روانی، نیازهای عاطفی، نیازهای دوران رشد، کتاب های کودکان، کتاب های نوجوانان، معرفی کتاب های متناسب با نیازها، کودکان، نوجوانان، کتابخانه های آموزشگاهی، کتاب درمانی، کنجکاوی، ارتباط با طبیعت، استعدادها و توانایی ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها
%A پریرخ, مهری
%J دومین همایش ادبیات کودکان و نوجوانان
%D 2002

[Download]