اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای , 2005-07-27

عنوان : ( بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , مژگان ثابت تیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تنش خشکی بر بیوماس ارزن

کلمات کلیدی

, ارزن, تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017029,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and ثابت تیموری, مژگان},
title = {بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای},
year = {2005},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارزن، تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A ثابت تیموری, مژگان
%J اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای
%D 2005

[Download]