دومین کنگره بیولوژی کاربردی , 2004-07-31

عنوان : ( بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس )

نویسندگان: سیدسعید حجت , احمد نظامی , مجیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017032,
author = {حجت, سیدسعید and نظامی, احمد and مجیدی},
title = {بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس},
booktitle = {دومین کنگره بیولوژی کاربردی},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس
%A حجت, سیدسعید
%A نظامی, احمد
%A مجیدی
%J دومین کنگره بیولوژی کاربردی
%D 2004

[Download]