سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , 2003-03-01

عنوان : ( ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده

کلمات کلیدی

یخ زدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017036,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and رحیمیان مشهدی, حمید and کافی, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده},
booktitle = {سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی},
year = {2003},
location = {کرج, ايران},
keywords = {یخ زدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A کافی, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی
%D 2003

[Download]