سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی , 2003-03-01

عنوان : ( کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان

کلمات کلیدی

, کشت پاییزه, زمستانه حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017037,
author = {باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان},
booktitle = {سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی},
year = {2003},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کشت پاییزه-زمستانه حبوبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J سومین همایش ضایعات ناشی از سرمازدگی محصولات زراعی و باغی
%D 2003

[Download]