فردوسی و زبان فارسی , 2010-05-14

عنوان : ( شاهنامه در لغت نامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاهنامه در لغت نامه

کلمات کلیدی

شاهنامه در لغت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017044,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {شاهنامه در لغت نامه},
booktitle = {فردوسی و زبان فارسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاهنامه در لغت نامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاهنامه در لغت نامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J فردوسی و زبان فارسی
%D 2010

[Download]