نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , 2010-05-25

عنوان : ( آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهندسی بافت یک حوزه مطالعاتی است که به م نظور ایجاد ساختارهای بافتی زنده و عملکردی برای جایگزینی بافت یا اندام های آسیب دیده در افراد بیمار به کار می رود . یکی از روش های مهندسی بافت برای ایجاد ساختارهای بافتی جایگزین، جداکردن سلول ها از فرد بیمار، گسترش دادن جمعیت سلولی، این سلول ها روی یک داربست و در نهایت پیوند زدن بافت حاصل به فرد بیمار می in vitro کشت باشد. در این فرآیند وجود یک داربست سه بعدی مناسب به منظور هدایت رشد سلولی و تکوین بافت ضروری است . داربست های سه بعدی علاوه بر ایجاد یک سطح مناسب جهت کشت سلول ها، برای چسبندگی و تکثیر سلولی نیز بس یار مناسب هستند . امروزه استفاده از داربست های سه بعدی طبیعی در سطح دنیا بسیار رایج گشته است . نکته مهم در استفاده از این داربست ها، حذف سلول ها و سایر محتویات ماتریکس داربست به منظور متخلخل کردن آن است تا علاوه بر حفظ حالت زیستی طبیعی و سه بعدی داربست، امکا ن نفوذپذیری سلول ها به داخل آن فراهم گردد . در این تحقیق، به منظور ایجاد یک داربست الاستیک سه بعدی طبیعی از دیواره آئورت جهت انجام مطالعات مهندسی بافت عروقی، 1جدا گردیده و پس از جداسازی لایه چربی و cm× 1cm قطعاتی از قسمت ابتدایی آئورت گاو به ابعاد 50 برمید سیانوژن در 70 % فرمیک اسید به مدت mg/ml شستشو با نرمال سالین، با استفاده از محلول 19 ساعت در دمای 20 درجه سانتیگراد، سلول ها و کلاژن بافت مذکور حذف گردیده و یک داربست سه بعدی الاستیک حاصل گردید . به منظور مطالعات کشت سلول، نمونه ها در نرمال سالین و محلول شستشو داده شده و به مدت 24 ساعت انکوبه شدند. پس از این phosphate buffered saline استریل مدت، سلول های بنیادی مزانشیمی روی این داربست ها کشت داده شده و نمونه ها در روزهای مختلف کشت مورد بررسی قرار گرفتند . مطالعات بافتی با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائو زین نفوذ سلول های بنیادی مزانشیمی را به داخل این داربست، پس از 7 تا 28 روز باقی ماندن در محیط کشت نشان داد . عمق نفوذ سلول ها و تعداد آنها به صورت تدریجی در روزهای مختلف کشت افزایش یافته. به این ترتیب مناسب بودن داربست فوق به عنوان یک ماتریکس سه بعدی نفو ذپذیر جهت هدایت، چسبندگی و رشد سلول های بنیادی مزانشیمی به تایید می رسد.

کلمات کلیدی

, داربست های طبیعی, داربست الاستیک, دیواره آئورت, سلول های بنیادی مزانشیمی , matrix-3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017052,
author = {مهدوی شهری, ناصر and کاظمی, تهمینه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and خیرآبادی, معصومه and محمد علیزاده نمینی},
title = {آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro},
booktitle = {نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {داربست های طبیعی، داربست الاستیک، دیواره آئورت، سلول های بنیادی مزانشیمی ،matrix-3D},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro
%A مهدوی شهری, ناصر
%A کاظمی, تهمینه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A خیرآبادی, معصومه
%A محمد علیزاده نمینی
%J نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران
%D 2010

[Download]