یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26

عنوان : ( اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته )

نویسندگان: مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته

کلمات کلیدی

کود نیتروژن عملکرد سیب زمینی وزن غده سیب زمینی کارایی مصرف نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017119,
author = {مجید رحیمی زاده and احمد زارع فیض آبادی and علی کاشانی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود نیتروژن عملکرد سیب زمینی وزن غده سیب زمینی کارایی مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته
%A مجید رحیمی زاده
%A احمد زارع فیض آبادی
%A علی کاشانی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]