یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24

عنوان : ( بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا )

نویسندگان: مژگان ثابت تیموری , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا

کلمات کلیدی

, رزماری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017124,
author = {ثابت تیموری, مژگان and کوچکی, علیرضا},
title = {بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رزماری، زوفا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا
%A ثابت تیموری, مژگان
%A کوچکی, علیرضا
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]