نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران )

نویسندگان: زهرا اعلمی نیا , محمدحسن کریم پور , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه حسنآباد- ارغش در جنوب غرب نیشابور واقع در شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. بر اساس بررسی - های صحرایی و آزمایشگاهی چندین توده نفوذی شناسایی شده که شامل بیوتیت دیوریت پورفیری، بیوتیت هورنبلند دیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری، بیوتیت میکروگرانیت، گرانیت، میکروگرانودیوریت و گرانودیوریت می باشد. 5 نوع دگرسانی در منطقه آنتیمواندار شناسایی شده است که عبارتند از: آرژیلیک، پروپلیتیک، سرسیتیک، کربنات و زون سیلیسی. دگرسانی غالب در منطقه از نوع آرژیلیکی بوده که وسعت زیادی از مرکز منطقه را در بر گرفته است. کانیزایی در یک رگه کوارتز با طول حدود 750 متر و پهنای کمتر از یک متر تا 5 متر در امتداد گسل قرار دارد. به منظور بررسی روند تغییرات عناصر طلا، آنتیموان، آرسنیک و جیوه، فراوانی آنها در طول هر ترانشه و سپس در طول رگه مقایسه شده است تغییرات عنصر طلا در نمونهها از 0 تا 750 میلیگرم در تن میباشد. تغییرات عنصر آنتیموان در 10161 گرم در / نمونهها از 10 تا بیش از 10000 گرم در تن میباشد. تغییرات عنصر ارسنیک در نمونهها از 57 تا 3 تن میباشد. با توجه به نمودارها دیده میشود که طلا با آنتیموان، ارسنیک و جیوه در طول ترانشه (عرض رگه به همراه سنگ دیواره) همبستگی ندارد. اما در طول رگه بیشترین مقادیر طلا با بیشترین مقادیر آنتیموان، ارسنیک و جیوه به دست آمده از ترانشهها همبستگی نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, مطالعات زمینشناسی, دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسنآباد, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017135,
author = {اعلمی نیا, زهرا and کریم پور, محمدحسن and همام, سیدمسعود},
title = {مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مطالعات زمینشناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسنآباد، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران
%A اعلمی نیا, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A همام, سیدمسعود
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]