زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (1), شماره (1), سال (2010-2) , صفحات (1-17)

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران )

نویسندگان: ازاده ملکزاده شفا رودی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی ماهرآباد اولین کانی سازی مس- طلا پورفیری شرق ایران است که به طور تفصیلی مطالعه شده است. ارتباط کانی سازی با توده های نفوذی نیمه عمیق عمدتاً مونزونیتی با بافت پورفیری، گسترش آلتراسیون ها و نوع آنها شامل پتاسیک، سرسیتیک- پتاسیک، کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت، کوارتز- کربنات- پیریت، سیلیسی- پروپلیتیک و پروپلیتیک، بافت استوک ورک کانی سازی، مجموعه مینرالی هیپوژن شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت و مگنتیت و ناهنجاریهای بالای مس و طلا اثبات می کند که کانی سازی از نوع مس- طلا پورفیری است. محدوده MA-I به علت آلتراسیون شدید کوارتز- سرسیت- کربنات- پیریت و تراکم بسیار بالای رگچه های کوارتز- سولفیدی مهمترین بخش کانی سازی منطقه بوده که اطراف آن را آبرفت پوشانده است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و دشت اطراف آن انجام شد. حفاری بر روی ناهنجاری شبه مقطع IP به شناسایی کانی سازی سولفیدی در منطقه بسیار وسیعی زیر آبرفت منجر گردید. مطالعات تفصیلی زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی گسترش کانی سازی پوشیده را در سمت جنوب و غرب محدوده مورد مطالعه تایید می کند. براساس ناهنجاری مغناطیس سنجی زمینی، مرکز سیستم کانی سازی (زون پتاسیک) در جنوب غربی محدوده شناسایی شد. زون آلتراسیون کوارتز- سرسیت-کربنات- پیریت که در اطراف زون پتاسیک واقع شده، دارای پاسخ مغناطیسی بسیار پایین است. برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در وسعت بیشتری نسبت به قبل قویاً توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن , منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد , ‌ شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017145,
author = {ملکزاده شفا رودی, ازاده and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-7306},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران
%A ملکزاده شفا رودی, ازاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2010

[Download]