چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال )

نویسندگان: سمیه جعفریانی , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای مهندسی فراوانی وجود دارند که شامل تعداد بسیار زیادی مولفه های همجنس می باشند. از این موارد می توان به سیستمهای خنک کننده راکتورهای هسته ای اشاره نمود که شامل تعداد بسیار زیادی از لوله های رابط می باشند. پیش بینی تعداد مولفه های خراب شده در طول زمان جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه بسیار مهم و حیاتی است. نلسون (2000) و نوردمن و میکر (2002) روش هایی براساس نسبت احتمالی، نسبت احتمالی ساده شده و نسبت درستنمایی جهت بدست آوردن پیش بینی نقطه ای و فاصله ای در خانواده توزیع وایبل برای تعداد واحد هایی که در آینده دچار خرابی می شوند بدست آورده اند. اما مواردی وجود دارند که الگوی لگ-نرمال از الگوی وایبل جهت مدلبندی طول عمر مولفه ها مناسبتر است. در این مقاله، در خانواده توزیع لگ نرمال پیش بینی نقطه ای و فاصله ای مورد بررسی قرار گرفته و بدست آورده می شود.

کلمات کلیدی

, برآورد نقطه ای, پیش بینی نقطه ای, الگوی لگ-نرمال, درستنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017155,
author = {سمیه جعفریانی and دوست پرست, مهدی},
title = {پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال},
booktitle = {چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {برآورد نقطه ای، پیش بینی نقطه ای، الگوی لگ-نرمال، درستنمایی ماکسیمم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال
%A سمیه جعفریانی
%A دوست پرست, مهدی
%J چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2010

[Download]