چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر )

نویسندگان: اعظم نوذری , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از سیستمهای مهم در طراحی و مهندسی سازه ها، سیستمهای k درون m متوالی از n می باشد. دوست پرست و رمضانی مقدم (1388) با بکارگیری این نوع سیستمها، قابلیت اطمینان خطوط ارتباطی در مرکز دیسپاچینگ شرکت برق را هنگامی که تعداد مولفه های سیستم زیاد و از هم مستقل باشند، به طور تقریبی محاسبه نموده اند. اما فرضیه مستقل بودن در برخی موارد برقرار نیست زیرا اگر یکی ازمولفه ها از کار بیافتد، فشار کاری روی سایر مولفه ها بیشتر می شود. یک روش برای مدل بندی اینگونه وابستگی، مفهوم متغیرهای تعویض پذیر است. در این مقاله، کرانها و تقریبهایی برای قابلیت اطمینان این نوع سیستم ها به دست آورده و کارایی آنها بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, سیستم های منسجم, تابع اثر مشخصه, توزیع پارتو چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017167,
author = {اعظم نوذری and دوست پرست, مهدی},
title = {کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر},
booktitle = {چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {قابلیت اطمینان، سیستم های منسجم، تابع اثر مشخصه، توزیع پارتو چند متغیره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر
%A اعظم نوذری
%A دوست پرست, مهدی
%J چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2010

[Download]