نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف) )

نویسندگان: رضا برآبادی , محمدحسن کریم پور , حسن مسیح آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در 45 کیلومتری جنوب غرب شهرستان خواف، واقع در غرب روستای زوزن از روستاهای توابع بخش قاسم آباد واقع شده است. عمده سنگ های منطقه را توده های نفوذی عمیق و نیمه عمیق در حد دیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت و گرانیت تشکیل داده اند. مقداری اسلیت نیز در بخش شرقی منطقه دیده می شود که با توجه به شواهد صحرایی به لحاظ سنی از توده های نفوذی منطقه قدیمی تر هستند و تحت تاثیر این توده ها قرار گرفته اند و از حالت افقی خارج شده اند. در توده های نفوذی منطقه زون های آلتراسیونی وسیعی از آلتراسیون های مختلف دیده می شود. زون بندی آلتراسیونی در منطقه شامل آلتراسیون پروپلیتیک، آرژیلیک، کوارتز- سرسیت- پیریت و اسکارنی شدن و یا ترکیبی از این موارد می باشد. به لحاظ کانی سازی، کانی سازی شاخصی در منطقه رویت نشد و فقط غالب های پیریت در غالب اکسید آهن در زون کوارتز- سرسیت- پیریت قابل رویت است. در ضمن دو واحد اپیدوت اسکارن در قسمت میانی منطقه با ابعاد حدود 1000 متر مربع به چشم می خورد که دارای حدود 2/5 درصد آهن می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه در دو بخش ژئوشیمی رودخانه ای و ژئوشیمی سنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آنالیز ژئوشیمی به روش ICP-MS با روش 36 عنصری برای نمونه های خرده سنگی و 41 عنصری برای نمونه های رسوب رودخانه ای در آزمایشگاه Acmelabs کانادا انجام شد. نتایج این آنالیز ها آنومالی دو عنصر Pb وZn را هم در رسوبات رودخانه ای و هم در نمونه های خرده سنگی در جنوب منطقه مورد مطالعه نشان داد. بیشترین میزان سرب حدود ppm489 است که منطبق بر زون آلتراسیون کوارتز- سرسیت - پیریت در شرق منطقه است و بیشترین میزان روی حدود ppm 796 گزارش شده است که منطبق بر زون اسکارنی در مرکز منطقه می باشد. میزان مس در حد عادی است و حداکثر آن از حدود ppm35 فراتر نرفته است.

کلمات کلیدی

خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017207,
author = {برآبادی, رضا and کریم پور, محمدحسن and مسیح آبادی, حسن},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف)},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف)
%A برآبادی, رضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مسیح آبادی, حسن
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]