نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست) )

نویسندگان: محمد خورشیدی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , رسول دودانگه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در استان خراسان شمالی و 50 کیلومتری جنوب غرب بجنورد و شمال شرق سنخواست واقع شده است. آهک های سازند میلا و سیلت استون و شیل خاکستری به سن کامبرین و همچنین شیل و ماسه سنگ سبز رنگ سازند قلی همراه بازالت و آندزیت بازالت ها مشاهده می شود. وجود راندگی های فراوان با امتداد شرقی – غربی باعث شده که آهک ها با سن بیشتر روی شیل و ماسه سنگ قرار گیرند و همچنین کنتاکت بازالت و آندزیت بازالت با آهک ها نیز گسلی می باشد. دو رخنمون مگنتیت در دره مجاور قلی وجود دارد که دارای یک راستا همانند راندگی ها می باشد. از آبراهه های اصلی منطقه که بازالت و آندزیت بازالت ها را قطع کرده اند تعداد 15 نمونه رسوب رودخانه ای برای عناصر منگنز، نقره ، آهن، مس، سرب و روی صورت گرفت که بیشترین ناهنجاری عناصر را سرب و روی نشان میدهد. حداکثر میزان عناصر آنالیز شده عبارتند از: Fe = 6 % ، Mn = 1000 ppm ، Ag <1 ppm ، Cu = 38 ppm ، Pb = 44.5 ppm ، Zn = 185.6 ppm تنها عناصر سرب و روی دارای ناهنجاری قابل توجه هستند که در شرق و مرکز منطقه در میان بازالت و آندزیت بازالت مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

کوه سالوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017208,
author = {خورشیدی, محمد and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and دودانگه, رسول},
title = {اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست)},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کوه سالوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست)
%A خورشیدی, محمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A دودانگه, رسول
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]