نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد؛ شمال شرق ایران )

نویسندگان: ملیحه قورچی روکی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA) یکی از روش هایی که می تواند به آشکارسازی الگوهای ساده تر در درون مجموعه-ای از متغیرها کمک کند. به طور خاص این روش به دنبال کشف متغیرها در مواردی است که تغییرات مشاهده شده را می توان با تعداد بسیار کمتری از متغیرها توضیح داد. در اکتشافات معدنی، رایج ترین کاربرد روش های تحلیل چند متغیره شناسایی و به نقشه درآوردن روابط داده های ژئوشیمی سطحی در حجم بالا است. آنالیز مولفه های اصلی داده های ژئوشیمی رسوب رودخانه ای در فیض آباد حاکی از آن است که حداقل پنج روند کلی برای تغییرات عناصر کانساری وجود دارد. این روندها شامل آنومالی کروم- نیکل – وانادیوم، طلا- مس – ارسنیک، سرب-روی- فلوئور- باریت، قلع - تنگستن و مولیبدن - بیسموت است.

کلمات کلیدی

فیض آباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017217,
author = {قورچی روکی, ملیحه and کریم پور, محمدحسن},
title = {کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد؛ شمال شرق ایران},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فیض آباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد؛ شمال شرق ایران
%A قورچی روکی, ملیحه
%A کریم پور, محمدحسن
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]