نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پردازش داده های ماهواره استر به منظور تهیه نقشه کانیهای معرف زون های آلتراسیون و کانی سازی می توان در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، محلهای مناسب برای تشکیل کانی سازیها را مشخص نمود. در این مطالعه از روش نقشه برداری زاویه طیفی که قادر است به تفکیک، کانیهای شاخص زونهای آلتراسیون، گستردگی و موقعیت آنها را شناسایی کند، استفاده شده است. در پردازش به روش SAM سه محدوده مهم آلتره شده در منطقه مورد مطالعه و در اطراف معدن فیروزه و دورتر از آن تشخیص داده شده که عبارتند از: 1) آلتراسیونی با وسعت 3 کیلومترمربع در واحد آندزیتی در شمال شرقی معدن با آلتراسیون های پروپلیتیک و هماتیتی شدید، 2) آلتراسیونی با وسعت 4 کیلومترمربع در غرب محدوده و غرب معدن با آلتراسیون های آرژیلیک، آلونیتی و کربناتی و 3) آلتراسیونی به وسعت حدود 2 کیلومترمربع در شمال شرقی محدوده در جنوب کانی سازیهای مگنتیت در واحد آندزیتی که شامل زونهای آرژیلیک، آلونیتی و کربناتی می باشد. لازم به ذکر است که آلتراسیون سیلیسی نیز به طور پراکنده در اطراف معدن فیروزه بارز شده است. با توجه به حضور آلتراسیون های متنوع و گسترده سیلیسی، آلونیتی، آرژیلیک، پروپلیتیک و کربناتی در محدوده معدن فیروزه و اطراف آن و نیز وجود کانی سازیهای زون اکسیدان مانند فیروزه، هماتیت، گوتیت، لیمونیت و مالاکیت و مشاهده آنومالیهای عناصر مس، مولیبدن، سرب، روی، تنگستن، کبالت و نیکل، احتمال وجود کانی سازی مثل مس پورفیری وجود دارد. اثبات این مسئله نیاز به بررسی تفصیلی صحرایی دارد. همچنین در این مطالعه آلتراسیونهای اطراف معادن آهن شترسنگ و کلاه ابوذر به خوبی بارز شده و اهمیت روش SAM را در اکتشاف کانسارها نشان می دهد.

کلمات کلیدی

نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017221,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]