هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین )

نویسندگان: رسول دودانگه , محمدرضا حیدریان شهری , محمد خورشیدی , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین

کلمات کلیدی

کوه سالوک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017224,
author = {دودانگه, رسول and حیدریان شهری, محمدرضا and خورشیدی, محمد and کریم پور, محمدحسن},
title = {برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین},
booktitle = {هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کوه سالوک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین
%A دودانگه, رسول
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A خورشیدی, محمد
%A کریم پور, محمدحسن
%J هجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]