هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار پلی متال (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) تکنار در استان خراسان و در 280 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مشهد و 28 کیلومتری شمال غربی شهرستان بردسکن واقع شده است. مجموعه گرانیت، گرانودیوریت، مونزونیت و دیوریت در بخش مرکزی زون تکنار رخنمون دارند که به گرانیتوئیدهای بورناورد معروف هستند. سن گرانیتوئیدهای بورناورد 154 تا 111 میلیون سال به روش Rb–Sr (تمام سنگ و بیوتیت) توسط سلطانی گزارش شده است. با استفاده از روش U-Pb سن زیرکون گرانودیوریت 552.69 ± 10.89 Ma و سن زیرکون گرانیت538.22 (–1.82 +4.28 Ma) (اواخر نئوپروتروزوئیک) تعیین شد. گرانیت و گرانودیوریت هر دو مربوط به سری ایلمینیت (نوع احیایی) هستند. به لحاظ شیمیایی فوق آلومینیوم، پتاسیم زیاد، دارای غنی شدگی عناصر LILE = Rb, K و کاهیدگی عناصر Sr, Ba, Nb, Ti, Ta, Y, Yb هستند. در نمودار عناصر کمیاب نرمالیزه شده با کندریت اندکی غنی شدگی عناصر کمیاب خاکی سبک در مقایسه با عناصر کمیاب خاکی سنگین مشاهده می شود (نسبت 3.5-5.6= (La/Yb)N). مجموع عناصر کمیاب TREE = 193-252 و Eu آنومالی منفی خیلی زیادی نشان می دهد. نسبت ایزوتوپ اولیه (87Sr/86Sr)i و i(143Nd/144Nd) اولیه با توجه به سن 552 و 538 میلیون سال محاسبه شد. نسبت ایزوتوپ اولیه (87Sr/86Sr)i بین 0.713566 - 0.716888 و i(143Nd/144Nd) بین 0.511791 - 0.511842 بوده است. میزان εNd اولیه گرانیت و گرانودیوریت بین -2.62 to -2.01 بوده است. سن سنگ منشا گرانیتوئیدهای بورناورد 1400 تا 1410 میلیون سال براساس روش TDM محاسبه شد. ماگمای گرانیتوئیدهای بورناورد از پوسته قاره ای منشا گرفته که نسبت(87Sr/86Sr)i اولیه آن خیلی زیاد بوده است.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017226,
author = {کریم پور, محمدحسن},
title = {کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بورناورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد
%A کریم پور, محمدحسن
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]