هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور )

نویسندگان: لیلی خلیلی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017227,
author = {خلیلی, لیلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارغش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور
%A خلیلی, لیلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]