هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف) )

نویسندگان: حسن مسیح آبادی , محمدحسن کریم پور , رضا برآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف)

کلمات کلیدی

خواف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017228,
author = {مسیح آبادی, حسن and کریم پور, محمدحسن and برآبادی, رضا},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف)},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف)
%A مسیح آبادی, حسن
%A کریم پور, محمدحسن
%A برآبادی, رضا
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]