هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2010-09-15

عنوان : ( کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف) )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف)

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017230,
author = {سلاطی, احسان and کریم پور, محمدحسن and مرادی نقندر, محراب},
title = {کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف)},
booktitle = {هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خواف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف)
%A سلاطی, احسان
%A کریم پور, محمدحسن
%A مرادی نقندر, محراب
%J هجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2010

[Download]