ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن )

نویسندگان: اسماعیل سیدآبادی , مهدی خجسته پور , حسن صدرنیا , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درجه بندی میوه ها باعث سهولت بسته بندی، کاهش تلفات و افزایش بازارپسندی آن ها می شود. تعیین رابطه بین جرم، طول، عرض، ضخامت، حجم و سطوح تصویر میوه ها برای طراحی ماشین های اندازه بندی مفید می باشد. هدف از این تحقیق مدلسازی جرم دو رقم معروف طالبی خراسان (تیل مگسی نیشابور و تیل شهری مشهد) بر اساس مشخصه‌‌های هندسی آن ها می باشد. مدل ها به صورت خطی و غیر خطی در سه دسته ارائه شدند. 1- مدل های تک متغیره و چند متغیره جرم بر اساس ابعاد میوه 2- مدل های تک متغیره و چند متغیره جرم بر اساس سطوح تصویر میوه 3- مدل های تک متغیره جرم بر اساس حجم واقعی، حجم محاسباتی کره دو سر پهن و کره بسط یافته. نتایج نشان داد که مدل هایی که بر اساس عرض میوه، سطح تصویر سوم میوه و حجم محاسباتی کره دو سر پهن هستند، بالاترین ضریب تبیین (R2) و کمترین خطای استاندارد برآورد (SEE) را دارند. در نهایت بهترین مدل که از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه است به صورت229/1 PA3012/0 M=با ضریب تبیین 985/0 انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, مدل جرمی, خواص فیزیکی, میوه طالبی, خطای استاندارد برآورد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017231,
author = {سیدآبادی, اسماعیل and خجسته پور, مهدی and صدرنیا, حسن and محمد حسین سعیدی راد},
title = {مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مدل جرمی، خواص فیزیکی، میوه طالبی، خطای استاندارد برآورد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن
%A سیدآبادی, اسماعیل
%A خجسته پور, مهدی
%A صدرنیا, حسن
%A محمد حسین سعیدی راد
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]