اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (23-32)

عنوان : ( الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران )

نویسندگان: افسانه نیکوکار , سید صفدر حسینی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف‌کنندگان یک کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اثرپذیری قیمت در یک سطح بازار نسبت به تغییرات قیمت در سطوح دیگر بازار (چگونگی انتقال قیمت) آن کالا است. به دلیل اهمیت گوشت گاو در تأمین نیاز غذایی خانوار، تعداد قابل توجه تولیدکنندگان این محصول در کشور و نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از زیاد بودن حاشیه بازار این ماده غذایی، هدف این مقاله بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت گاو ایران است.‌ در مقاله حاضر با استفاده از آمار ماهانه قیمت‌ گاو زنده در گاوداری و قیمت در کشتارگاه و خرده‌فروشی گوشت گاو در سال‌های 84-1377 و به‌کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت گاو از گاوداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده‌فروشی و از گاوداری تا خرده‌فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه‌مدت از گاوداری تا خرده‌فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش‌های انتقال قیمت نشان می‌دهند که افزایش‌های قیمت گاو زنده در گاوداری با شدت بیشتری به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شوند در حالی که کاهش‌های قیمت، به‌کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می‌یابند. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت گاو، مصرف‌کنندگان این کالا قیمتی بیشتر از قیمت تمام‌شده محصول می‌پردازند و عوامل بازاریابی این کالا از نوسانات قیمت، سود کسب می‌کنند.

کلمات کلیدی

, انتقال قیمت, الگوی تصیح خطا, ایران, گوشت گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017245,
author = {افسانه نیکوکار and سید صفدر حسینی and دوراندیش, آرش},
title = {الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {انتقال قیمت، الگوی تصیح خطا، ایران، گوشت گاو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران
%A افسانه نیکوکار
%A سید صفدر حسینی
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2010

[Download]