جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (7), شماره (13), سال (2010-3) , صفحات (261-281)

عنوان : ( بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تغییر الگوی زندگی روستاییان، مقوله آلودگی‌های زیست‌محیطی شکل جدّی‌تری به خود گرفته است به نحوی که ضرورت دارد میزان آلاینده‌های سکونتگاه‌های روستایی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از داده های کلان و نیز داده‌های سری زمانی، این مهم در محدوده‌ی پیرامون شهر سبزوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان کل بار آلودگی 〖BOD〗_5 از 3/212 تن در سال 1385 به 7/321 تن در سال 1405 افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی ها بیانگر این است که میزان تولید زباله روستایی با نرخ رشد 15/1 درصد به 5/2945 تن در سال 1405 خواهد رسید. هم چنین نتایج نشان داد کل بار آلودگی 〖BOD〗_5 حاصل از فعالیت‌های دامداری برابر 7/2397 تن در سال است و با نرخ رشد یک درصد به 6/2925 تن در سال 1405 خواهد رسید. با توجه به یافته‌ها، الگویی در قالب برنامه‌های طرح کاهش آلودگی آب شهر سبزوار برای نواحی روستایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بار آلودگی, محیط زیست, آب, فاضلاب روستایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017251,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2010},
volume = {7},
number = {13},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {261--281},
numpages = {20},
keywords = {بار آلودگی، محیط زیست، آب، فاضلاب روستایی، سبزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2010

[Download]