چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه )

نویسندگان: محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش تیمارهای حاوی 15 درصد یونجه ریز و درشت با استفاده از 30 راس بره نوزاد بلوچی برای بررسی تاثیر فیبر بر توسعه شکمبه با تیمار شاهد فاقد علوفه مقایسه شدند. بیشترین فیبر موثر فیزیکی، میانگین اندازه ذرات و توان سایشی در تیمار یونجه درشت دیده شد. اختلاف معنی داری در ...

کلمات کلیدی

, فیبر, توان سایشی, توسعه شکمبه, بره بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017260,
author = {نوروزیان, محمدعلی and ولی زاده, رضا and نبی پور, ابوالقاسم and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فیبر، توان سایشی، توسعه شکمبه، بره بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه
%A نوروزیان, محمدعلی
%A ولی زاده, رضا
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]