چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه )

نویسندگان: محمدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از 7/5 و 15 درصد یونجه در جیره ی آغازین با استفاده از 24 راس بره ی نوزاد بلوچی برای بررسی توان سایشی جیره بر عملکرد و توسعه ی شکمبه و مقایسه آن با تیمار شاهد بدون علوفه استفاده شد. بیشترین توان سایشی در ...

کلمات کلیدی

, فیبر, توان سایشی, توسعه ی شمبه, بره بلوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017261,
author = {نوروزیان, محمدعلی and ولی زاده, رضا and نبی پور, ابوالقاسم and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فیبر، توان سایشی، توسعه ی شمبه، بره بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه
%A نوروزیان, محمدعلی
%A ولی زاده, رضا
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]