دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده , 2010-06-09

عنوان : ( کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF )

نویسندگان: بشیر رحمانیان حسین آبادی , مجید پاکیزه , عبدالمجید مسکوکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF

کلمات کلیدی

, مواد فعال سطحی, MEUF, حذف فلزات سنگین, مایسل, پلاریزاسیون غلظتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017317,
author = {رحمانیان حسین آبادی, بشیر and پاکیزه, مجید and عبدالمجید مسکوکی},
title = {کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF},
booktitle = {دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مواد فعال سطحی-MEUF-حذف فلزات سنگین- مایسل- پلاریزاسیون غلظتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF
%A رحمانیان حسین آبادی, بشیر
%A پاکیزه, مجید
%A عبدالمجید مسکوکی
%J دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
%D 2010

[Download]