دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده , 2010-06-09

عنوان : ( تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات )

نویسندگان: بشیر رحمانیان حسین آبادی , مجید پاکیزه , عبدالمجید مسکوکی , داریوش جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات

کلمات کلیدی

تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017318,
author = {رحمانیان حسین آبادی, بشیر and پاکیزه, مجید and عبدالمجید مسکوکی and جعفری, داریوش},
title = {تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات},
booktitle = {دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات
%A رحمانیان حسین آبادی, بشیر
%A پاکیزه, مجید
%A عبدالمجید مسکوکی
%A جعفری, داریوش
%J دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
%D 2010

[Download]