کنفرانس فیزیک ایران 1389 , 2010-09-12

عنوان : ( مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار )

نویسندگان: فاطمه بدیعیان باغ سیاهی , هادی عربشاهی , محمود رضائی رکن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار

کلمات کلیدی

, قایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017320,
author = {بدیعیان باغ سیاهی, فاطمه and عربشاهی, هادی and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {قایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN; SiC; ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار
%A بدیعیان باغ سیاهی, فاطمه
%A عربشاهی, هادی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J کنفرانس فیزیک ایران 1389
%D 2010

[Download]