کنفرانس فیزیک ایران 1389 , 2010-09-12

عنوان : ( بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر )

نویسندگان: هادی عربشاهی , محمود رضائی رکن آبادی , مهدی گلمکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر

کلمات کلیدی

, بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017321,
author = {عربشاهی, هادی and رضائی رکن آبادی, محمود and گلمکانی, مهدی},
title = {بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN; AlN; AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر
%A عربشاهی, هادی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A گلمکانی, مهدی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1389
%D 2010

[Download]