کنفرانس فیزیک ایران 1389 , 2010-09-12

عنوان : ( محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف )

نویسندگان: هادی عربشاهی , محمود رضائی رکن آبادی , مهدی گلمکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف

کلمات کلیدی

محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017322,
author = {عربشاهی, هادی and رضائی رکن آبادی, محمود and گلمکانی, مهدی},
title = {محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1389},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف
%A عربشاهی, هادی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A گلمکانی, مهدی
%J کنفرانس فیزیک ایران 1389
%D 2010

[Download]