چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( رخساره های سنگی وتفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشا رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده ازداده های پتروگرافی و ژئوشیمی دربرش برف ریز شمال نیشابور )

نویسندگان: حسنیه برکشاهی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات آواری میوسن در منطقه برف ریز ازکنگلومرا ،ماسه سنگ و شیل تشکیل شده است. رخساره های سنگی شامل رخساره های گراولی است. رخساره های گراولی اکثرا از قطعات ولکانیکی و رسوبی با اندازه های متفاوت تشکیل شده اند و ساخت توده ای دارند . (Fm, Fl) و گلی (St, Sm, Sh,Sp) ای رخساره های سنگی ماسه ای ترکیب لیتارنایتی و ساب لیتارنایتی دارند و خرده سنگها اکثرا از نوع ولکانیکی به همراه مقداری خرده سنگ رسوبی و دگرگونی هستند . رخساره نیز از گل و سیلت تشکیل شده است. با توجه به رنگ قرمز این سنگهای رسوبی ، نبود فسیل های دریایی ، ساختمانهای رسوبی مورب و تراف (Fl, Fm) های سنگی گلی ،جهت جریان قدیمه یونی مدال و توالی ریزشونده به طرف بالا محیط رسوبی این سنگهای رسوبی محیط قاره ای رودخانه بریده بریده تفسیرمی شود. منشا این رسوبا ت طبق مطالعات پتروگرافی ماسه سنگ ها و با استفاده از دیاگ رام دیکینسون وهمکاران( 1983 ) چرخه مجدد کوهزایی تعیین می شود همچنین موقعیت تکتونیکی این ناحیه بر اساس مطالعات ژئوشیمیایی حاشیه فعال تکتونیکی تعیین شده است.

کلمات کلیدی

رخساره های سنگی؛ منشا؛ ژئوشیمی؛ موقعیت تکتونیکی؛ برف ریز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017327,
author = {برکشاهی, حسنیه and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {رخساره های سنگی وتفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشا رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده ازداده های پتروگرافی و ژئوشیمی دربرش برف ریز شمال نیشابور},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رخساره های سنگی؛ منشا؛ ژئوشیمی؛ موقعیت تکتونیکی؛ برف ریز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخساره های سنگی وتفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشا رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده ازداده های پتروگرافی و ژئوشیمی دربرش برف ریز شمال نیشابور
%A برکشاهی, حسنیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]