چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( کانی شناسی رس ها و ارتباط آنها با آب و هوای گذشته و سنگ منشا در منطقه فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار )

نویسندگان: صدیقه امجدی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوع کانی های رسی توسط هوازدگی سنگ منشا، آب و هوا، فرایندهای حمل و نقل و رسوبگذاری کنترل می شوند. علاوه بر این کانی های رسی می توانند نشانه های خوبی از آب و هوای گذشته باشند. در این تحقیق کانی های رسی فلات قاره دریای عمان در ناحیه چابهار به منظور تفسیر آب و هوای گذشته و همچنین تعیین سنگ منشا رس ها مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه کانی شناسایی رس ها در سه مغزه، منجر به شناسایی سه نوع کانی رسی کائولینیت – کلریت – ایلیت شده است. کائولینیت بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و درصد این کانی نشان دهنده آب و هوای مرطوب و سنگ منشا احتمالی آن از گل افشان یا حاصل از دگرسانی توده های اسیدی است.

کلمات کلیدی

, کانی های رسی, کائولینیت, سنگ منشا, آب و هوای گذشته, فلات قاره دریای عمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017328,
author = {امجدی, صدیقه and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله},
title = {کانی شناسی رس ها و ارتباط آنها با آب و هوای گذشته و سنگ منشا در منطقه فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {کانی های رسی، کائولینیت، سنگ منشا، آب و هوای گذشته، فلات قاره دریای عمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی رس ها و ارتباط آنها با آب و هوای گذشته و سنگ منشا در منطقه فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار
%A امجدی, صدیقه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]