چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند سردر واقع در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی: با نگرشی بر منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه )

نویسندگان: محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , مهدی نجفی , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سردر (کربونیفر) از تناوب ماسه سنگ، شیل و سنگ آهک تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه ژئوشیمی عناصر اصلی شیلهای سازند سردر واقع در شرق ایران مرکزی به منظور تفسیر منشأ، تکتونیک قدیمه و هوازدگی قدیمه است. شیل های سازند سردر غنی از کوارتز و فیلوسیلیکات هایی مانند ایلیت و کائولینیت است . داده نیز بیانگر سنگ مادر گرانیتی و یا آذرین حدواسط Al2O3/TiO های ژئوشیمیایی نشان می دهد که آنها اغلب از هوازدگی زیاد سنگهای اسیدی تشکیل شده اند. نسبتهای 2 بالای نمونه های شیلی بیانگر مشتق شدن آنها از یک ناحیه کراتونی پایدار یا همان حاشیه قاره ای غیرفعال K2O/Na2O و نسبتهای SiO برای این شیل هاست. میزان بالای 2 قرار می گیرند که نشان دهنده هوازدگی شدید در ناحیه منشأ است. A-K همه شیل های سازند سردر موازی خط ، A-CN-K است. در دیاگرام سه تایی قرار می گیرند که نشان دهنده هوازدگی شدید در ناحیه منشأ است. A-K همه شیل های سازند سردر موازی خط ، A-CN-K

کلمات کلیدی

, بلوک طبس, هوازدگی, سردر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017329,
author = {خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and نجفی, مهدی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند سردر واقع در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی: با نگرشی بر منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بلوک طبس، هوازدگی، سردر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند سردر واقع در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی: با نگرشی بر منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A نجفی, مهدی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]