اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر , 2010-08-04

عنوان : ( بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق )

نویسندگان: یاسر دامچی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون وسایل الکترونیکی حساس به سیستم‌های کنترل‌شده با کامپیوتر و فرآیند اتوماسیون کارخانجات، کیفیت توان از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از سیستم‌های قطار برقیDC / AC در کنار هم باعث ایجاد اعوجاج و نامتعادلی در شکل موج های ولتاژ و جریان شبکه می شود و در نتیجه سبب کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات شبکه می گردد، خصوصاً زمانی که این دو سیستم قطار برقی از شبکه انتقال یکسان تغذیه می شوند. با توجه به گسترش سیستم های قطار برقی، بررسی مشکلات ناشی از اعوجاج هارمونیکی و نامتعادلی لازم به نظر می رسد. در این مقاله ابتدابه شناسایی اغتشاشات ناشی از تداخل بین سیستم های قطار برقیDC / AC پرداخته و سپس جهت تکمیل مطالعات قبلی تأثیر نوع مدل اجزاء در وقوع تداخل و میزان آن مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت برای کاهشTHD، می توان از فیلتر با مقادیر بهینه استفاده کرد، که در این مقاله مقادیر بهینه فیلتر با استفاده الگوریتم ژنتیک(GA) تعیین گردیده‌است. این مطالعه بر روی شبکه ای که شامل سیستم قطار برقی 25 کیلوولت 60 هرتز AC و 3 کیلوولت DC می‌باشد، انجام شده ‌است. نتایج این مطالعه ضمن نشان دادن پدیده تداخل و در نتیجه کاهش کیفیت توان ناشی از آن بیانگر این است که نحوه مدل‌سازی اجزای سیستـم قطار برقـی DC / AC در بررسی پارامترهای تداخل تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی

, اعوجاج هارمونیکی کل, سیستم های قطار برقی DC/AC , نامتعادلی ولتاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017339,
author = {دامچی, یاسر and قاضی, رضا},
title = {بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {اعوجاج هارمونیکی کل، سیستم های قطار برقی DC/AC ، نامتعادلی ولتاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق
%A دامچی, یاسر
%A قاضی, رضا
%J اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر
%D 2010

[Download]