چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه نوروزی در جنوب غربی قوچان )

نویسندگان: مریم صفرنژاد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز نوروزی در جنوب غرب قوچان ، دارای شکلی پهن و دارای مساحتی در حدود 61 کیلومتر مربع است. رودخانه نوروزی رودخانه ای با بار بستر گراولی است. روند تغییرات اندازه ذرات از الگوی نمایی کاهش به سمت پایین دست بطور کامل پیروی نمی کند و دارای دو ناپیوستگی رسوبی است که در نهایت منجر به ایجاد سه پیوستگی رسوبی مجزا شده است. دلیل این ناپیوستگی ها ورود رسوبات از شاخه های فرعی، تغییر در لیتولوژی و شیب بستر و نمایان شدن سنگ بستر است. هر کدام از پیوستگی های مجزا دارای روند ریز شونده به سمت پایین دست است که در این ریز شوندگی عامل جورشدگی هیدرولیکی و سایش دو فاکتور اصلی هستند .

کلمات کلیدی

, تغییرات اندازه ذرات , رودخانه نوروزی, قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017343,
author = {صفرنژاد, مریم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and خانه باد, محمد},
title = {روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه نوروزی در جنوب غربی قوچان},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {تغییرات اندازه ذرات ، رودخانه نوروزی، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه نوروزی در جنوب غربی قوچان
%A صفرنژاد, مریم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A خانه باد, محمد
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]