چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( رسوب شناسی فلات قاره دریای عمان – ناحیه چابهار )

نویسندگان: صدیقه امجدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، رسوب شناسی فلات قاره دریای عمان در ناحیه چابهار است. بدین منظور از شش نقطه فلات قاره دریای عمان، شش مغزه با فواصل و عمق های معین به روش مغزه گیر وزنی برداشت شده است. نتایج بدست آمده از آنالیز های فیزیکی و شیمیایی بیانگر آن است که رسوبات بیشتر از گل، آهک تشکیل شده و دارای بافت یکنواختی هستند. با دور شدن از ساحل، درصد رس، افزایش و درصد کربنات کاهش می یابد. وجود رسوبات آواری و کربناته نشان دهنده فرایندهای هوازدگی و فرسایش، نوسانات آب دریا و آب و هوای گرم و مرطوب در منطقه است. نوع کانی های سنگین در مغزه 62 (به دلیل مشابه بودن نوع کانی های سنگین در طول مغزه) معرف منشا ساحلی رسوبات است.

کلمات کلیدی

, رسوب شناسی, مغزه, فلات قاره دریای عمان, رس, کربنات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017344,
author = {امجدی, صدیقه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {رسوب شناسی فلات قاره دریای عمان – ناحیه چابهار},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رسوب شناسی، مغزه، فلات قاره دریای عمان، رس، کربنات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسوب شناسی فلات قاره دریای عمان – ناحیه چابهار
%A امجدی, صدیقه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]