چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( بررسی پیوستگی های رسوبی در طول رودخانه عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان) )

نویسندگان: سمیرا تقدیسی نیک بخت , اسداله محبوبی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد خانه باد , عفت پاسبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر رودخانه های با بار بستر گراولی ، اندازه ی ذرات به سمت پایین دست بصورت نمایی کاهش می یابد. این روند اساسا در ارتباط با حمل و نقل انتخابی ذرات در بستر رودخانه و سایش در طول حمل و نقل است . حوضه آبریز عشق آباد – سوله با مساحت 81,365 کیلومتر م ربع در جنوب غرب قوچان قرار دارد. رودخانه ی عشق آباد – سوله یک رودخانه بریده بریده با بار بستر گ راولی است . به منظور بررسی تغییرات اندازه ی ذرات و عو امل موثر در ریز شوندگی در این رودخانه تعداد 34 نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه آنالیز و بر اساس آن 3 ناپیوستگی و 4 پیوستگی رسوبی تشخیص داده شد ه است . در این حوضه نقش جورشدگی هیدرولیکی در مقایسه با سایش د ر ریز شوندگی اندازه ذرات به سمت پایین دست موثرتر است.

کلمات کلیدی

پیوستگی رسوبی؛ جورشدگی هیدرولیکی؛ سایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017345,
author = {تقدیسی نیک بخت, سمیرا and محبوبی, اسداله and محمودی قرائی, محمدحسین and خانه باد, محمد and پاسبان, عفت},
title = {بررسی پیوستگی های رسوبی در طول رودخانه عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پیوستگی رسوبی؛ جورشدگی هیدرولیکی؛ سایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیوستگی های رسوبی در طول رودخانه عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان)
%A تقدیسی نیک بخت, سمیرا
%A محبوبی, اسداله
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A خانه باد, محمد
%A پاسبان, عفت
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]