هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران , 2010-09-15

عنوان : ( استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ )

نویسندگان: مهدی هاشمی شهرکی , محسن کاهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از کاربردهای جدید وب معنایی در سیستم هایی است که با استفاده از یک سری قوانین سعی در دسته بندی خروجی دارند. در مورد سیستم های تشخیص نفوذ نیز پژوهش هایی صورت گرفته است ولی در اغلب کارها از یک تاکسونومی جهت نمایش ویژگی حملات استفاده شده است. بکارگیری تاکسونومی مشکلات و محدودیت های فراوانی در سیستم تشخیص نفوذ ایجاد می کند که برای جلوگیری از بروز آنها می توان از یک آنتولوژی جهت طبقه بندی و بیان ویژگی حملات استفاده نمود. در این مقاله با استفاده از تکنیک های داده کاوی ابتدا یک آنتولوژی برای حملات کامپیوتری طراحی می شود. سپس با استفاده از این آنتولوژی یک سیستم چند عامله برای تشخیص نفوذ طراحی و پیاده سازی می گردد. نتایچ بدست آمده حاکی از دقت خوب این سیستم در مقایسه با سیستم های مشابه می باشد.

کلمات کلیدی

, تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری, داده کاوی, آنتولوژی حملات کامپیوتری, سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده, تشابه معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017356,
author = {هاشمی شهرکی, مهدی and کاهانی, محسن},
title = {استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری، داده کاوی، آنتولوژی حملات کامپیوتری، سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده، تشابه معنایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ
%A هاشمی شهرکی, مهدی
%A کاهانی, محسن
%J هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
%D 2010

[Download]