چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید )

نویسندگان: علی خطیب جو , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , محمد زاغری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید بررسی شده

کلمات کلیدی

, مرغ مادر, اسیدهای چرب امگا 6, امگا 3, جنس, ایمنی, پیک تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017370,
author = {خطیب جو, علی and کرمانشاهی, حسن and گلیان, ابوالقاسم and محمد زاغری},
title = {بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مرغ مادر; اسیدهای چرب امگا 6; امگا 3; جنس; ایمنی; پیک تولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید
%A خطیب جو, علی
%A کرمانشاهی, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A محمد زاغری
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]