یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2009-01-16

عنوان : ( پیشنهاد بکارگیری غشاهای پلی ایمید از نوع کاردو و پلی فنیلن اکسید در سیستم های غشائی دو مرحله ای برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان )

نویسندگان: مهدی پورافشاری چنار , محمد سلطانیه , T. Matsuura , A. Tabe Mohammadi ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بر مبنای نتایج آزمایشات جداسازی دی اکسیدکربن از متان با غشاهای الیاف توخالی از جنس پلی فنیلن اکسید، یک غشاء با تراوش پذیری بالا و انتخابگری متوسط، و پلی ایمید از نوع کاردو، غشایی با انتخابگری بالا و تراوش پذیری متوسط، یک سیستم غشائی دو مرحله ای معرفی شد که در آن جریان تراوش یافته از غشاهای مرحله اول که غنی از دی اکسیدکربن و رقیق از متان است، پس از تراکم به غشاهای مرحله دوم خورانده می شود تا بازیابی متان انجام شود. تمام سیستم های دو مرحله ای محتمل با استفاده از دو غشاء فوق برای یک مقدار مشخص غلظت دی اکسیدکربن در جریان باقیمانده، از لحاظ میزان اتلاف متان و دبی جریان گازی که نیاز به کمپرسور دارد با سیستم تک مرحله ای و همچنین با یکدیگر مقایسه شدند. نشان داده شد که اگر در هر دو مرحله از غشاهای پلی ایمیدی استفاده شود حداقل اتلاف متان و در حالتی که از غشاهای پلی ایمیدی در مرحله اول و غشاهای از جنس پلی فنیلن اکسید در مرحله دوم استفاده شود، برای رسیدن به مقدار مشخصه غلظت دی اکسیدکربن در جریان باقیمانده، سطح غشایی مورد نیاز کمتر به همراه بازیابی متان قابل قبولی را خواهیم داشت.

کلمات کلیدی

, غشاهای الیاف توخالی, جداسازی گاز , سیستم غشایی , دی اکسیدکربن ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017382,
author = {پورافشاری چنار, مهدی and محمد سلطانیه and T. Matsuura and A. Tabe Mohammadi},
title = {پیشنهاد بکارگیری غشاهای پلی ایمید از نوع کاردو و پلی فنیلن اکسید در سیستم های غشائی دو مرحله ای برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {غشاهای الیاف توخالی- جداسازی گاز - سیستم غشایی - دی اکسیدکربن - متان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشنهاد بکارگیری غشاهای پلی ایمید از نوع کاردو و پلی فنیلن اکسید در سیستم های غشائی دو مرحله ای برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A محمد سلطانیه
%A T. Matsuura
%A A. Tabe Mohammadi
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2009

[Download]