دومین همایش قرآن سفینة النجاة عصرما , 2009-11-17

عنوان : ( پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همان طوری که می دانیم، قرآن حکیم از جنبه های متعدد دارای اعجاز است.از جمله ی موارد اعجاز این کتاب آسمانی، اشارات علمی بکار رفته در آن است که برخی از آن ها را در عصرهای متمادی، دانش بشری کشف وکشف دیگر حقایق نیز بر عهده ی زمان گذاشته شده است. خداوندمتعال می فرماید: سَنُریهم آیاتِنا فی الآفاقِ وفی أْنفُسِهم حتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُم أنَّه الحقُّ..(فصلت/53) در این آیه ی شریفه، حرف(س) آینده را می رساند وآینده نیز ادامه دارد وشامل تمامی نسل ها می گردد؛ زیرا هر نسلی بخشی از حقایق قرآنی را درک می کند وکشف حقایق بدین ترتیب تا روز قیامت ادامه دارد. قرآن کریم تنها، کتاب هدایت است که نظر ما را به قوانین متنوعِ در این جهان هستی جلب کرده است.بنابراین فهم آن ضرورت پیدا می کند واین کار شدنی نیست مگر اینکه آگاهی کامل در علوم ومعارف کسب کنیم ودر سایه ی این دانش ها، اسرار قرآن را درک کنیم. بدین ترتیب قرآن حکیم به آن دسته از حقایق علمی اشاره کرده است که مردم در زمان نزول قرآن بر پیامبر(ص)، آن ها را درک نکرده وپس از گذشت قرن ها وپس از آنکه در علوم ودانش های مختلف ، مهارت کسب کردند، به تفسیر آن ها پرداختند.

کلمات کلیدی

اعجاز – قرآن – اشارات علمی – جهان هستی – بشر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017394,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن},
booktitle = {دومین همایش قرآن سفینة النجاة عصرما},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اعجاز – قرآن – اشارات علمی – جهان هستی – بشر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن
%A اکبری, صاحبعلی
%J دومین همایش قرآن سفینة النجاة عصرما
%D 2009

[Download]