سومین همایش ملی حبوبات , 2010-05-19

عنوان : ( مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین )

نویسندگان: نسرین مشتاقی , عبدالرضا باقری , تی جی هیگینز , مختار جلالی جواران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروتئین دانه بقولات از نظر اسیدآمینه های سولفوردار نظیر متیونین و سیستئین کمبود دارند و لذا بهبود کیفیت پروتئین حبوبات یکی از اهداف اصلاحی مدنظر در این گیاهان است. به همین منظور در این بررسی از ژن گزارشگر gus جهت تعیین درصد تراریزش و بیان ژن، از ژن ssa برای تولید پروتئین های غنی از سیستئین و متیونین و از ژن گزینشگر bar برای گزینش گیاهان تراریخته در گیاه نخود استفاده شد. ارزیابی فعالیت gus در طی پنج مرحله انجام شد و تجزیه و تحلیل PCR به منظور تایید تراریزش گیاهان بدست آمده در گلخانه انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده ژن گزینشگر bar برای حصول گیاهان تراریخته و درصد تراریزش بالا و با سرعت زیاد در گیاه نخود مطلوب است. نتایج تجزیه و تحلیل PCR نشان داد که 13 گیاه استقرار یافته در گلخانه حاوی ژن های gus، bar و ssa بوده اند ولی در برخی از آنها ژن gus بیان نشده و یا بیان ضعیفی داشته است که ممکن است به علت خاموشی ژن در اثر استفاده از پیشبرهای یکسان در این ژنها و یا مکان ورود ژن بوده است. درصد تراریزش در این آزمایش 3/4 درصد بود. یکی از عوامل پایین بودن آن مشکل ریشه زایی و استقرار شاخه ها در گلخانه می باشد که با جایگزینی روش پیوندزدن به جای روش ریشه زایی در محیط این ویترو می توان درصد تراریزش را نیز افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : نخود, تراریزش, اسیدآمینه های سولفوردار , gus, bar و .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017398,
author = {مشتاقی, نسرین and باقری, عبدالرضا and تی جی هیگینز and مختار جلالی جواران},
title = {مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین},
booktitle = {سومین همایش ملی حبوبات},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : نخود، تراریزش، اسیدآمینه های سولفوردار ، gus، bar و . ssa},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) به منظور بهبود کیفی پروتئین
%A مشتاقی, نسرین
%A باقری, عبدالرضا
%A تی جی هیگینز
%A مختار جلالی جواران
%J سومین همایش ملی حبوبات
%D 2010

[Download]