کنفرانس فیزیک ایران , 2010-09-11

عنوان : ( جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون )

نویسندگان: پروین اسلامی , مرضیه متقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با نظر گرفتن پلاسمای سه مؤلفه ای الکترون - یون مثبت - یون منفی خواص سالیتونهای کم دامنه را بررسی کرده و سپس نشان داده ایم که این ساختارها پایدار هستند و در انتها با بررسی تحول زمانی معادلات توصیف کننده پلاسما با جملات غیرخطی درجه دو و سه نشان داده ایم که در اثر تغیر غلظت گذار سالیتو نها از KdV به mKdV اتفاق می افتد.

کلمات کلیدی

, سالیتون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017411,
author = {اسلامی, پروین and متقی زاده, مرضیه},
title = {جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سالیتون- پلاسما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون
%A اسلامی, پروین
%A متقی زاده, مرضیه
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2010

[Download]