کنفرانس فیزیک ایران , 2010-09-11

عنوان : ( امواج سالیتونی در فرومغناطیس )

نویسندگان: پروین اسلامی , عطیه زکی زاده قریه علی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، انتشار امواج الکترومغناطیسی درون فرومغناطیس قرار گرفته در میدان خارجی با استفاده از روش اختلال در شرایطی که اثر پاشندگی و غیر خطی ضعیف فرض شده، در یک بعد بررسی می شود. مشاهده می گردد که در مراتب پایین اختلالی، سیستم معادلات برای امواج الکترومغناطیسی درون فرومغناطیس می توانند به معادلات دیفرانسیلی انتگرال پذیر منجر شوند که جوابهای سالیتونی دارند.

کلمات کلیدی

, انتشار امواج الکترومغناطیسی, دینامیک غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017412,
author = {اسلامی, پروین and زکی زاده قریه علی, عطیه },
title = {امواج سالیتونی در فرومغناطیس},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران},
year = {2010},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انتشار امواج الکترومغناطیسی، دینامیک غیرخطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امواج سالیتونی در فرومغناطیس
%A اسلامی, پروین
%A زکی زاده قریه علی, عطیه
%J کنفرانس فیزیک ایران
%D 2010

[Download]